Heritage Hubs

TAVOITE

Heritage Hubs lisää kulttuureiden välistä vuorovaikutusta rohkaisemalla nuoria tutustumaan omaan kulttuuriperintöön, jakamaan sitä muille, sekä tutustumaan myös entuudestaan vieraaseen kulttuuriperintöön ja harjoittamaan sitä.

METODIT

Hankkeen kokemusten ja tulosten perusteella tuotetaan kulttuuriperintökasvatuksen hyvien käytänteiden opas sekä didaktinen manuaali (opettajan opas sekä opetusmateriaalit) opetus- ja kulttuurialan ammattilaisille. Materiaalit tukevat kulttuuriperinnön ja kulttuurien välisen dialogin hyödyntämistä opetus- ja kulutustyössä

LÄHESTYMISTAPA

Hankkeen aikana 11-15-vuotiaat oppilaat Suomessa, Serbiassa ja Espanjassa esittelevät valitun oman kulttuuriperinnön toisen maan koululaisille ja tutustuvat vieraaseen kulttuuriperintöön sekä digitaalisesti että kasvotusten kouluvierailujen aikana. Oppilaat itse valitsevat heille tärkeän kulttuuriperinnön esityksensä aiheeksi. Kulttuuriperintö esitetään ja jaetaan audio-visuaalisessa muodossa.

Ota yhteyttä

    “The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
    Project n. 2018-1257/001-001