Heritage Hubs

CILJ

Projekat Heritage Hubs unapređuje međukulturnu interakciju podstičući mlade da istražuju i dele svoje kulturno nasleđe, kao i da upoznaju i dožive nasleđe drugih.

METOD

U projektu se koriste različiti metodi koje uključeni profesionalci zajednički testiraju i primenjuju. Istraživački deo projekta ima za cilj razvoj praktičnih metoda i alatki, odnosno primera najbolje prakse, koje profesionalci mogu da koriste u svrhu uključivanja kulture, nasleđa i međukulturnog dijaloga u svoj svakodnevni rad sa mladima.

PRISTUP

Projektom se pruža mogućnost grupama učenika od 11 do 15 godina starosti, u različitim evropskim zemljama da dele svoju kulturu i doživljavaju kulturu drugih, digitalnim putem i uživo. Učenici sami biraju nasleđe koje se predstavlja u okviru projekta. Pristup prezentovanju nasleđa je zasnovan na audiovizuelnom materijalu.

KONTAKTIRAJTE NAS

    “The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.
    Project n. 2018-1257/001-001