Heritage Hubs

PROJEKAT

Šta?

Ciljevi projekta Heritage Hubs su:

 • Veća prisutnost kulturnog nasleđa u svakodnevnom životu mladih
 • Intenzivnije učešće mladih u procesima kulturnog nasleđa
 • Podrška formiranju zdravog kulturnog identiteta
 • Intenzivnija kulturna razmena, učenje od drugih i razumevanje značaja kulturne raznolikosti
 • Širenje evropske mreže aktera u oblasti obrazovanja o kulturnom nasleđu
 • Povećana svest o evropskom nivou značaja učešća mladih u procesima kulturnog nasleđa
 • Obezbeđivanje uslova mladim ljudima da proizvode digitalni materijal o kulturnom nasleđu

Za koga?

Projekat će uticati na sledeće ciljne grupe:

 • Učenici: najvažnija interesna grupa u projektu. Projekat omogućava dobrobit, razvijanje identiteta i  novih veština,  kao i inspiraciju putem kulturnog nasleđa
 • Nastavnici: projekat nudi inspiraciju za nastavnike putem uvođenja inovativne prakse u vezi sa nasleđem i međukulturnom razmenom
 • Škole: saradnici u projektu koji funkcionišu u bliskoj saradnji sa partnerskim organizacijama koje su nacionalni koordinatori projekta
 • Partneri i druge kulturne ustanove: projekat nudi nov uvid u saradnju sa sektorom obrazovanja, novi pristup, nove kontakte i mreže za saradnju
 • Šira mreža zainteresovanih strana na nacionalnom i evropskom nivou: projekat nudi jasna svedočanstva i nove uvide u pozitivne efekte koji se postižu međukulturnom saradnjom

Zašto?

Projekat omogućava da se prepozna i shvati kako mnoge tradicije vuku zajedničko evropsko poreklo i dele istorijske sličnosti. Ovime se produbljuje razumevanje značaja kulturnog nasleđa za dobrobit svake individue, grupe ili zajednice i omogućava veće poštovanje za kulturno nasleđe drugih i osećanje pripadnosti zajedničkom kulturnom prostoru.